Details

Display Name

Christipher Washington

About Me

Christipher Washington is my Alter-Ego. My real name is Nuña Biznes.

Age

30